Tapioca Cucur
Kuih Lapis (Malaysian Snack)
Laksa (Southeast Asian)
Nasi Lemak (Malaysian)
Curry Puffs (Malaysian Snack)
Hainanese Chicken Rice (Asian)