Sicilian Recipes

Baked Tumazzu di Vacca ccu Pipi
Barbecued Tumazzu di Vacca ccu Pipi
Casu Cundhídu Arancini
Chocolate-Dipped Sfingi
Creamy Tumazzu di Vacca ccu Pipi
Cudduruni (Fried Rice Cake)
Cudduruni con Spinaci (Spinach Rice Cake)
Fried Cuccìa with Honey and Pistachios
Fried Stigghiola with Garlic and Parsley
Fried Tumazzu di Vacca ccu Pipi
Gioddu with Artichokes and Olives
Gioddu with Roasted Garlic and Basil
Gioddu with Roasted Red Pepper Sauce
Gioddu with Saffron and Tomato Sauce
Grilled Stigghiola Skewers
Grilled Tumazzu di Vacca ccu Pipi
Maccu and Vegetable Soup
Maccu Fritters
Maccu Pancakes
Maccu Pesto
Maccu Soup
Maccu Stew
Pani Ca Meusa with Artichokes and Olives
Pani Ca Meusa with Arugula and Parmesan
Pani Ca Meusa with Capers and Sun-Dried Tomatoes
Pani Ca Meusa with Eggplant and Tomato
Pani Ca Meusa with Fresh Ricotta
Pani Ca Meusa with Prosciutto and Mozzarella
Pani Ca Meusa with Roasted Garlic and Anchovies
Pani Ca Meusa with Sausage and Peppers
Pani Ca Meusa with Spinach and Mushrooms
Pani cunzatu
Pani cunzatu cu cicirata
Pani cunzatu cu ciciri
Pani cunzatu cu cipudda
Pani cunzatu cu ricotta e ciciri
Pani cunzatu cu sarda
Piacentinu Soup
Piacentinu Stuffed Peppers
Piacentinu-Style Fritters
Piacentinu-Style Pizza
Pressure-Cooked Tumazzu di Vacca ccu Pipi
Roasted Red Pepper and Eggplant Casu Spiattatu
Roasted Tumazzu di Vacca ccu Pipi
Slow-Cooked Tumazzu di Vacca ccu Pipi
Spicy Tumazzu di Vacca ccu Pipi
Stigghiola in a Creamy White Wine Sauce
Stigghiola with Artichokes and Lemon
Stigghiola with Fennel and Anchovies
Stigghiola with Mushrooms and Onions
Stigghiola with Olives and Capers
Stigghiola with Spinach and Ricotta
Stigghiola with Tomato Sauce
Stuffed Peppers with Cosacavaddu
Stuffed Tumazzu di Vacca ccu Pipi
Su Pani Frattau
Tumazzu with Eggplant and Tomato