Bánh Tét Bột Năng (Cassava & Coconut Cake)
Bánh xèo (Vietnamese Savory Pancake)
Bánh bò nướng (Vietnamese Honeycomb Cake)
Bánh chuối nướng (Vietnamese Banana Cake)
Bánh mì (Vietnamese Sandwich)
Phở (Vietnamese Noodle Soup)