Umeshu Pina Colada
Umeshu and Apple Juice
Umeshu and Cranberry Juice
Umeshu and Ginger Ale
Umeshu and Grapefruit Juice
Umeshu and Orange Juice
Umeshu and Pineapple Juice
Umeshu and Soda
Umeshu and Tonic
Umeshu Paloma
Umeshu Sangria
Japanese Plum Fizz
Japanese Plum Old Fashioned
Japanese Whisky Highball with Umeshu
Umeshu Collins
Umeshu Fizz
Umeshu Margarita
Umeshu Martini
Umeshu Mojito
Umeshu Mule
Umeshu Sour
Umeshu Spritz