Jinro Soju Spritzer
Peach Soju Bellini
Blueberry Soju Lemonade
Grapefruit Soju Spritzer
Green Tea Soju Martini
Korean Soju Cosmo
Lychee Soju Sangria
Mango Soju Mojito
Pineapple Soju Punch
Strawberry Soju Margarita
Watermelon Soju Cocktail