Coconut Kithul Flour Pudding
Kithul Flour and Jackfruit Pudding
Kithul Flour and Banana Pudding
Kithul Flour Pudding with Coconut Milk
Sri Lankan Kiri Pani Pudding with Kithul Jaggery
Sri Lankan Watalappan with Kithul Treacle