Guar Dal Tadka
Guar Lentil and Lentil Samosas
Creamy Indian Lentil and Guar Lentil Dip
Guar Lentil and Lentil Biryani
Guar Lentil and Lentil Dal
Indian Spiced Guar Lentil Soup
Indian Spiced Lentil and Guar Lentil Burgers
Indian Spiced Lentil and Guar Lentil Fritters
Indian Style Guar Lentil Salad
Lentil and Guar Lentil Curry
Spicy Lentil and Guar Lentil Stew