Dapanji
Chicken Dapanji with Potatoes
Dapanji with Mushrooms and Tofu
Dapanji with Noodles
Dapanji with Rice
Eggplant Dapanji
Lamb Dapanji with Peppers
Seafood Dapanji
Spicy Dapanji Soup
Spicy Sichuan Dapanji
Vegetable Dapanji
Chinese Chicken and Dapanji Fried Rice
Chinese Chicken and Dapanji Hot Pot
Chinese Chicken and Dapanji Lettuce Wraps
Chinese Chicken and Dapanji Lo Mein
Chinese Chicken Stir Fry with Dapanji Sauce
Dapanji Chicken and Chinese Broccoli Stir Fry
Dapanji Chicken and Chinese Cabbage Salad
Dapanji Chicken and Chinese Eggplant Casserole
Dapanji Chicken and Vegetable Dumplings
Dapanji Chicken Noodle Soup
Xinjiang-style Lamb Dapanji
Cinnamon Sugar Fattigmann Bakkels
Cardamom Cake with Almond Filling (Norwegian Pastry)
Cloudberry Cream Cake (Norwegian Dessert)
Kringle (Norwegian Almond Pastry)
Krumkake (Norwegian Waffle Cookies)
Norwegian Cinnamon Buns